Obrazovni programi

Facebook HFS

KONTAKT

Za dodatne informacije i prijave obratite se na:
Sara Čučić, vanjska suradnica HFS-a za obrazovne programe u kinu Tuškanac
+385 95 578 8511
sara.cucic@gmail.com