Zapis

Facebook HFS
Posebni broj
2007
Posebni broj/2007
Radionice
RADIONICA ZA TV-REPORTAŽU

Prva dobrodošlica koju upućujem polaznicima Radionice za TVreportažu, na 9. školi medijske kulture, zbiva se upravo ovdje. Jasno, polaznici koji su već dolazili u Školu, na druge programe i radionice, otprilike znaju kako i ova radionica izgleda, jer su to čuli od svojih kolega, osim što su gledali gotove radove na završnoj projekciji.

Ali, za one koji možda prvi put dolaze u ovu jedinstvenu školu, nužno je ponoviti ono temeljno.

Radionica za TVreportažu jedna je od najmlađih, premda, čini mi se, prilično je lako našla svoje mjesto. Reportaža je žanr koji je ujedno najpraktičniji za ’uporabu’ u školskim radionicama, tako da se pokazalo kako nastavnici koji završe ovu radionicu imaju nekih konkretnih koristi u budućem radu s učenicima. I to mi je uvijek vrlo drago čuti, jer nema ništa ljepše nego kada neki posao nađe svoj odjek, a ne potone u crnoj rupi vremena.
Vjerujem da ćemo se i ove godine držati iskušane radioničke formule, dakle, polaznike ćemo podijeliti u tri manje skupine, i svaka od tih grupa samostalno će raditi svoju reportažu. Kada kažem ’mi’, pritom, osim na sebe, mislim na našeg direktora fotografije Darka Drinovca i majstora montaže Igora Kožića.
Do samostalnoga rada, ipak, potrebno je proći dvodnevni uvod, u kojem će biti objašnjen, korak po korak, način pripreme i nastajanja reportaže. Također, i kada nastupi taj samostalni rad, nema straha, jer ćemo uvijek savjetovati i pomagati tamo gdje zapne, nadgledajući proces rada.

Otvoreni smo za prijedloge tema, ali i sami ćemo pripremiti popis tema koje nam se nude u i oko našeg kampusa u Varaždinskim Toplicama.

Samo veselo naprijed! Vrijeme reportaža tek dolazi...