Zapis

Facebook HFS
Posebni broj
2006
Posebni broj/2006
Program škole medijske kulture s rasporedom predavanja
RASPORED PREDAVANJA 8. ŠKOLE MEDIJSKE KULTURE
Varaždinske Toplice, 19. do 29. kolovoza 2006.
Dolazak sudionika Škole: u subotu, 19. kolovoza 2006.

Voditeljica škole:
Vera Robić-Škarica

Predavači:
dr Nikica Gilić, mr. Bruno Kragić, Petar Krelja, dr. Mato Kukuljica, Joško Marušić, Krešimir Mikić, Diana Nenadić, Irena Paulus, Astrid Pavlović dr. Ante Peterlić, mr. Ivo Škrabalo, Zoran Tadić, dr. Hrvoje Turković, Marina Zlatarić

Voditelji radionica:
Damir Čučić (dokumentarni film), Snježana Tribuson (igrani film), Dražen Ilinčić (TV-reportaža), Edo Lukman (animacija), Boris Poljak (kamera i snimanje), Ivana Fumić (montaža), Goran Tribuson (filmski scenarij), Vedrana Vrhovnik (tonska obrada), Dubravka Premar (postprodukcija tona)

Stručni suradnici u radionicama:
za dokumentarni film: Dragan Marković, Matko Burić, Fran Sokolić; za igrani film: Vedran Šamanović, Vjeran Pavlinić;
TV-reportaža: Darko Drinovac, Igor Kožić;
animacija: Jasminka Bijelić;
kamera i snimanje: Robert Krivec, Jere Gruić, Aleksandar Muharemović;
montaža: Marin Juranić, Hana Deželić;
tonska obrada: Anka Savić;
postprodukcija tona: Nikola Bišćan, Matija Klasić

Stručni suradnici seminara:
Damir Bedić, Ana Žagar, Hrvoje Vrhovski, Stanislav Majerić, Višnja Biti, Željko Radivoj, Darko Odebašić, Duško Popović

Download rasporeda predavanja 8. Škole medijske kulture