Knjige

Facebook HFS
Dejan Varga
IDENTITETI U FILMOVIMA PEDRA ALMODÓVARA
IDENTITETI U FILMOVIMA PEDRA ALMODÓVARA
Autor Dejan Varga
Naslov IDENTITETI U FILMOVIMA PEDRA ALMODÓVARA
Impressum Hrvatski filmski savez, Zagreb, 2018.
Biblioteka: Rakurs – br. 15
Materijalni opis 328 stranice; ilustrirana
ISBN ISBN 978-953-7033-55-2
CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 001011626.

Čovjek modernoga doba rastrzan je između dviju krajnosti: s jedne strane, progoni ga sablast isključenosti (Zygmunt Bauman), pa se po svaku cijenu želi priključiti sistemu nadosobnih vrijednosti; s druge strane, vlastiti identitet želi oblikovati na odbijanju onoga što drugi žele da on bude, pa dolazi u konflikt sa sustavom nadosobnih vrijednosti. Ta zbunjujuća situacija rezultira svakovrsnim lomovima te je identitet u neku ruku trajna potraga, koja nerijetko rezultira sukobima pojedinca i sa samim sobom i sa društvom.

Identitet takvim vidi i španjolski filmski redatelj Pedro Almodóvar, jedan od najintrigantnijih autora suvremene svjetske kinematografije. Miješajući žanrove (najčešće komediju, melodramu i krimić) i provocirajući etičke standarde suvremenog društva, a ponajprije postfrankističke Španjolske, Almodovar već nekoliko desetljeća tematizira upravo probleme (raznih) identiteta – marginalnih i marginaliziranih, hibridnih i nestabilnih, rodnih i seksualnih, psihoseksualnih i psihosocijalnih,  transrodnih i transseksualnih… baveći se likovima (ponajprije ženama) koji u njegovim filmovima razotkrivaju i redefiniraju vlastiti identitet.

Ovladavši širokim spektrom metodoloških pristupa (književna teorija, antropologija, psihoanaliza, feminizam, rodna i queer teorija…), a priklanjajući se antiesencijalističkim tumačenjima identiteta kao društvenog konstrukta, Dejan Varga ispisuje u našoj sredini prvu ospežniju interpretaciju opusa redatelja koji je inventivno oponirajući normama i stereotipima uvelike redefinirao kulturu i društvo vlastite zemlje, a na globalnoj razini bitno reformirao naš odnos prema drukčijima i Drugima.

Knjigu možete naručiti ili kupiti
Adresa HRVATSKI FILMSKI SAVEZ
Tuškanac 1, HR - 10000 ZAGREB
Telefon/Fax (385 01) 48 48 771, 48 48 764
E-mail iva.harandi@hfs.hr
Cijena 17,25 EUR (130,00 kn)

Knjige