Hrvatski Filmski Ljetopis

Facebook HFS

IMPRESSUM

HRVATSKI FILMSKI LJETOPIS

ISSN 1330-7665
UDK 791.43/.45

Hrvatski filmski ljetopis utemeljili su 1995. Hrvatsko društvo filmskih kritičara, Hrvatska kinoteka i Filmoteka 16

Utemeljiteljsko uredništvo: Vjekoslav Majcen, Ivo Škrabalo i Hrvoje Turković

Časopis je evidentiran u FIAF International Index to Film Periodicals i u Arts and Humanities Citation Index (A&HCI)

Uredništvo:
Nikica Gilić (glavni urednik)
Krešimir Košutić (novi filmovi i festivali)
Krunoslav Lučić
Karla Lončar
Etami Borjan
Hrvoje Turković (odgovorni urednik)
Diana Nenadić
Silvestar Mileta
Stipe Radić (izvršni urednik)

Suradnici:
Ivana Jović (lektorski savjeti)
Juraj Kukoč (Hrvatski filmski arhiv - Hrvatski državni arhiv)
Janko Heidl (kronika)
Sandra Palihnić (prijevod sažetaka)
Duško Popović (bibliografije)
Anka Ranić (UDK)

Dizajn: Igor Kuduz *pinhead
Priprema za tisak: Mirtalis d.o.o., Zagreb
Tisak: Tiskara Kerschoffset, Zagreb

Nakladnik: Hrvatski filmski savez
Za nakladnika: Hrvoje Selec (hrvoje.selec@hfs.hr)

Adresa: Hrvatski filmski savez (za Hrvatski filmski ljetopis),
HR-10000 Zagreb, Tuškanac 1

Tajnica redakcije: Iva Harandi (iva.harandi@hfs.hr)
Tele: (385) 01 / 4848771
Fax: (385) 01 / 4848764
E-mail uredništva: stipe.radic@yahoo.com / nikica.gilic@ffzg.hr / ngilic@yahoo.com / kresimir.kosutic@net.amis.hr

Adresa za slanje znanstvenih radova/For scholarly papers: ljetopis.znanost@gmail.com

www.hfs.hr

Izlazi tromjesečno u nakladi od 500 primjeraka
Cijena: 50 kn / Godišnja pretplata: 150 kn

Žiroračun: Zagrebačka banka - IBAN: HR8323600001101556872
Hrvatski filmski savez (s naznakom “za Hrvatski filmski ljetopis”)

Web design i održavanje:
Studio Imago, Samobor

Cijena oglasnog prostora:
1/4 stranice 5.000,00 kn
1/2 stranice 10.000,00 kn
cijela stranica 20.000,00 kn

Hrvatski filmski ljetopis izlazi uz potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba, Hrvatskog audiovizualnog centra i Društva hrvatskih filmskih redatelja.