Škola medijske kulture Dr. Ante Peterlić

Facebook HFS
10. ŠKOLA MEDIJSKE KULTURE Dr. ANTE PETERLIĆ
10. ŠKOLA MEDIJSKE KULTURE <i>Dr. ANTE PETERLIĆ</i>
Info

Od ove godine Škola medijske kulture nosi, aklamacijom prihvaćeno, ime 'Dr. Ante Petelić', u počast toj velikoj ličnosti hrvatske kulture, preminulom filmologu i pedagogu, profesoru generacija studenata, nastavnika i filmskih stručnjaka, osobi ključnoj u odvijanju svojedobne Ljetne filmske škole, ali i središnjoj u koncipiranju, konstituiranju i vođenju njezina suvremena nastavka – dosadašnjih Škola medijske kulture.

Priređivači

 • Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske
 • Hrvatski filmski savez

Realizacija

 • Hrvatski filmski savez

Filmski i videoprimjeri

 • Hrvatski filmski savez
 • Hrvatska kinoteka

Filmska i videotehnika

 • Hrvatski filmski savez

Glavni pokrovitelj

 • PowerCom 2000

Medijski pokrovitelj

 • Redakcija Školskih novina

Sponzor i strateški partner na području Interneta

 • Iskon Internet

Održavanje Medijske škole potpomogli su

 • Ministarstvo kulture Republike Hrvatske
 • Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske
 • Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba

Savjet Škole

 • Petar Krelja (predsjednik)
 • Vera Robić-Škarica (voditeljica Škole)
 • Vanja Hraste (tajnica Škole)
 • Bruno Kragić, Nikica Gilić, Vesna Lendić-Kasalo, Petar Krelja, Mato Kukuljica, Edo Lukman, Krešimir Mikić, Irena Paulus, Dubravka Težak i Hrvoje Turković (Savjet škole)

Polaznici

 • nastavnici osnovnih i srednjih škola, studenti učiteljskih i umjetničkih akademija, autori iz filmskih i video udruga, osobe zainteresirane za dopunsko medijsko obrazovanje.

Program je raspoređen u devet radnih dana, 90 nastavnih sati (cjelodnevni rad) u ovim oblicima rada: predavanja, metodičko-filmske radionice, videoradionice (kao samostalni programi), projekcije filmova, skupne diskusije o filmu.

Svrha

Škola je ponajprije namijenjena nastavnicima koji u okviru nastave hrvatskoga jezika i izborne nastave provode nastavni program medijske kulture, odgajateljima u predškolskim ustanovama, kao i voditeljima filmskih i videodružina. Potom je otvorena i drugima koji teže steći ili dopuniti svoje medijsko obrazovanje. Dvostruka je svrha programa Škole medijske kulture. Prvo, nastavnicima i odgajateljima kojima je to potrebno, oni daju temeljna znanja za provedbu nastave (osnove medijske teorije; osnove filmskoga jezika; temeljne filmske vrste; intermedijske veze, metodičke radionice), a kroz radionice omogućuje se stjecanje neposrednih stvaralačkih i radnih iskustava korisnih za nastavu te za upućeniji praktični rad s učenicima. Drugo, svrha je škole da omogući cjeloživotno obrazovanje nastavnika i zainteresiranih pojedinaca, pa im u tu svrhu pruža posebne obrazovne programe sa stalno novim i aktualnim temama.

Struktura Škole

Škola medijske kulture u 2008. nudi četiri programa, dva seminarska i dva radionička.
(a)
Prvi stupanj (osnovni) seminarskog programa pruža temeljna znanja, a namijenjen je nastavnicima i drugim polaznicima koji ta znanja nisu mogli steći u okviru svoga studija ili koji ta znanja trebaju utvrditi. Taj je program ujedno uvjet za upis u praktičan rad u videoradionicama.
(b)
Svrha je drugog stupnja (permanentno, cjeloživotno obrazovanje) seminarskog programa da proširuje i produbljuje temeljna znanja, te da upozna s novim prilika i približi nove spoznaje na medijskom području profesorima u osnovnim i srednjim školama i drugim zainteresiranim pojedincima. Ponuđeni predmeti mijenjaju se svake godine; biraju se nove važne i zanimljive teme, izvještava o promjenama u praksi i novinama u znanosti o umjetnosti, tako da isti polaznici mogu iz godine u godinu pohađati ovaj seminar. On tako omogućuje cjeloživotno obrazovanje nastavnika i drugih polaznika.
(c)
Prvi radionički program – sastoji se od (1) radionice za igrani film, (2) radionice za dokumentarni film, (3) radionice za tv reportažu i (4) radionice za animirani film. Namijenjen je voditeljima filmskih i videodružina (bez obzira kojega su nastavnog profila voditelji), nastavnicima koji teže steći i radni uvid u stvaralačku praksu, te drugim polaznicima sa sličnim interesima. Oni kroz praktični rad (izrada videodjela) stječu izravno proizvodno iskustvo potrebno za vođenje tog tipa radionica, odnosno za upućeniju analizu filma u nastavnom procesu. Polaznici mogu na uzastopnim Školama upisivati različite radionice kako bi stekli sva specijalizirana iskustva koja one nude. Pretpostavka je upisa u radionice završen prvi seminarski stupanj.
(d) Specijalizirani radionički program namijenjen je onima koji su završili neku od osnovnih radionica programa i žele produbiti znanje iz nekog specifičnog vida proizvodnje. Sastavljen je od četiri radionica iz (5) radionice video-snimanja, (6) radionice video montaže, (7) radionice za filmski scenarij i (8) radionice za radiofoniju, (9) radionica za obradu tona za film i video. Polaznici mogu od godine do godine birati različite radionice, kako bi upotpunili specijalistička znanja.

Nositelji programa

Nositelji programa su vrhunski stručnjaci na području filmske, televizijske i medijske kulture, odnosno afirmirani pedagozi, filmski i televizijski stvaraoci (abecednim redom: Višnja Biti, urednica na hrvatskom radiju, Damir Čučić, filmski redatelj; Melita Forijan-Horvatek, profesorica; Josip Grozdanić, filmski kritičar; Dražen Ilinčić, filmski kritičar; Mirjana Jukić, profesorica; mr. Bruno Kragić, filmolog; Petar Krelja, filmski redatelj, pisac o filmu; Josip Krunić, profesor, filmski snimatelj; Edo Lukman, voditelj u Školi animiranog filma Čakovec; dr. Dario Marković, filmolog; Joško Marušić, autor animiranih filmova, sveučilišni profesor; Krešimir Mikić, filmolog, sveučilišni predavač; dr. Mato Kukuljica, filmolog; Diana Nenadić, filmska kritičarka; Nenad Polimac, filmski kritičar; dr. Irena Paulus, muzikologinja, sveučilišna profesorica; Boris Poljak, filmski snimatelj; Dubravka Premar, montažerka slike i zvuka; mr. Ivo Škrabalo, filmolog, sveučilišni predavač; Goran Tribuson, književnik i scenarist, sveučilišni profesor; Snježana Tribuson, filmska redateljica, sveučilišna profesorica; dr. Hrvoje Turković, filmolog, sveučilišni profesor; Vedrana Vrhovnik, radijska-redateljica, sveučilišna profesorica; Marina Zlatarić, profesorica; Slaven Zečević, filmski montažer i dr. ugledni nastavnici koji se angažiraju prema potrebi). Svake godine u radu škole sudjeluju gosti – na primjer, istaknuti filmski i televizijski redatelji, gostujući predavači.

Popratni sadržaji:

(a) U okviru predavanja obilno se koriste filmski, televizijski i video primjeri.
(b) Svake večeri priređuju se projekcije cjelovečernjih filmova, obvezne za sve polaznike, a o filmovima se skupno diskutira sljedećeg dana. Na projekcijama se prikazuju kapitalna djela filmske umjetnosti, odnosno ona koja se vezuju uz seminare.
(c) Vezano uz predavanja po izboru se, u poslijepodnevnim satima, prikazuju programi dokumentarnih i animiranih filmova, s uvodni komentarima stručnjaka.
(d) Ove godine posebno će biti osigurana prezentacija Zakona o audiovizualnim djelatnostima i novoosnovanog Hrvatskog audiovizualnog centra, predavanje o izdavaštvu filmskih knjiga u Hrvatskoj, a na prvom stupnju u poslijepodnevnim terminima uvode se metodičko-filmske radionice koje će biti organizirane za provođenje medijske kulture po HNOS-u.
(e) Posljednjeg dana prezentiraju se pred svim polaznicima i nastavnicima Medijske škole rezultati seminarskih programa i radovi videoradionica uz javnu analizu svakoga rada.
(f) Svake godine rad Škole prati posebno izdanje biltena Hrvatskog filmskog saveza – Zapis – u kojemu nositelji programa objavljuju tekstove, kao priručnu literaturu uz teme što se obrađuju te godine.
(g) U okviru Škole polaznicima se također nude raspoložive knjige, stručni časopisi i priručnici za dopunsko obrazovanje (npr. Hrvatski filmski ljetopis, također izdanje Hrvatskog filmskog saveza, koji je Ministarstvo prosvjete preporučilo kao dodatnu literaturu za medijsku kulturu u osnovnoj i srednjoj školi; filmološka izdanja Hrvatskog filmskog saveza; te prikladna izdanja nakladnika školskih udžbenika).

PROGRAM SEMINARA MEDIJSKE KULTURE

PRVI STUPANJ (OSNOVNI)

 • AUDIOVIZUALNI MEDIJI (film, televizija, radio, video, novo komunikacijsko okružje)
 • FILM I DRUGI MEDIJI
 • TEORIJA FILMA (posebni naglasak na medij filma)
 • STRUKTURA FILMSKOGA DJELA
 • POVIJEST FILMA
 • POVIJEST HRVATSKOGA FILMA
 • FILMSKA ZAŠTITA
 • VRSTE I METODE DOKUMENTARNOGA FILMA
 • UVOD U ANIMACIJU I ZAGREBAČKA ŠKOLA CRTANOG FILMA
 • METODIČKI PRISTUPI U NASTAVI MEDIJSKE KULTURE - ODGOJ I MEDIJ
 • METODIČKO-FILMSKE RADIONICE
 • ANALIZA FILMA – UZ PROJEKCIJU CJELOVEČERNJEG FILMA

Predavači

Predavači: Melita Forijan-Horvatek, prof.; Mirjana Jukić, prof.; Josip Krunić, prof.; prof. Joško Marušić; prof. Krešimir Mikić; dr. Mato Kukuljica; mr. Ivo Škrabalo; prof. dr. Hrvoje Turković i Marina Zlatarić. prof.

 • POSEBNI OBLICI RADA (zajednički program za sve polaznike Škole medijske kulture).

DRUGI STUPANJ - PERMANENTNO OBRAZOVANJE

 • TELEVIZIJA U TRANZICIJSKO VRIJEME
 • PRIPOVIJEDANJE U PRVOM LICU NA FILMU
 • TVORBA FILMSKOG DJELA – PANEL
 • HOLIVUDSKI FILM KAO SVJETSKI FILM
 • DOGMA 95 – VREMENSKA METODA
 • ŠPANJOLSKI FILM
 • FOUND FOOTAGE. OD KLASIČNOG DO EKSPERIMENTALNOG FILMA
 • INTERPRETACIJE: (JEDAN SUVREMENI STRANI FILM, JEDAN KLASIČNI HRVATSKI I JEDAN KLASIČNI STRANI FILM)

Predavači

Predavači: Josip Grozdanić; mr. Bruno Kragić; Petar Krelja; dr. Dario Marković; Krešimir Mikić; Diana Nenadić; dr. Irena Paulus; Nenad Polimac; dr. Hrvoje Turković.

 • POSEBNI OBLICI RADA (zajednički program za sve polaznike Škole medijske kulture).

Planirani broj polaznika je u svakom seminarskom programu do 15 sudionika.

VEZANE VIJESTI