english
produkcija
o nama
produkcija
distribucija
nakladni?tvo
festivali
medijska ?kola
forum
pretra?iva?
linkovi
impressum
 

FILMSKE VIDEORADIONICE ZA DJECU I MLADE?
KRALJEVICA, 28. srpnja do 06. kolovoza 2010.

Mjesto odr?avanja:
Nacionalni centar tehni?ke kulture, Kraljevica

Polaznici Radionice:
20 djece osnovnoškolske dobi ?iji su radovi osvojili prvu nagradu na 47. reviji hrvatskog filmskog i videostvaralaštva; i 20 djece osnovnoškolske i srednjoškolske dobi prema prijavi

Radionice ''Od ideje do realizacije'':

1. igrani film (osnovnoškolci)
Voditeljica: Karmen Bardek
Mentor - suradnik: Robert Krivec

 • osnove filmskog jezika
 • osnove snimateljske tehnike
 • razrada ideje: ideja, sinopsis, scenarij, knjiga snimanja, snimanje, monta?a slike i zvuka

2. dokumentarni film (osnovnoškolci)
Voditeljica: Ivana Rupi?
Mentor - suradnik: Robert Krivec

Polaznici ?e nau?iti kako razraditi ideju za film, dodatno je istra?iti i razraditi scenarij te ste?i potrebna znanja za njezinu realizaciju. Radionica je kombinacija teorijskog i prakti?nog dijela. Osim kratkih osnova o filmu te njegovim vrstama i ?anrovima, polaznici ?e nešto više saznati o dokumentarnom filmu te pogledati nekoliko kratkih dokumentarnih filmova doma?e i strane produkcije. Isto tako svaki/a sudionik/a bit ?e u mogu?nosti snimati kamerom, isprobati mikrofon, biti u ulogama snimane osobe, kao i upoznati se s osnovama monta?e...

3. igrani film (srednjoškolci, po prijavama)
Voditelji: Dario Juri?an i Jura Troje

 • uvod u kratki film (projekcije i razgovor o filmovima)
 • pri?a (razvoj od ideje do scenarija)
 • kamera / rasvjeta / zvuk (uvod u svijet tehnike)
 • snimanje igranog filma
 • monta?a / obrada slike / specijalni efekti
 • projekcija i analiza

4. animirani film (otvoreno, po prijavama)
Voditelj: Vjekoslav ?ivkovi?

Tehnika radionice je piksilacija. Ukoliko vremenski uvjeti to onemogu?e alternativa je kola? animacija pod kamerom.

 • 1. dan: teorija, uvod u animaciju i rad na ideji
 • 2. dan: rad na scenariju i izrada storyboarda
 • 3. dan: rad na realizaciji radioni?kog filma (animacija)
 • 4. dan: rad na realizaciji radioni?kog filma (animacija)
 • 5. dan: rad na realizaciji radioni?kog filma (animacija)
 • 6. dan: obrada materijala u ra?unalu (compositing), monta?a slike i zvuka
 • 7. dan: finalni proizvod na DVD-u

28. srpnja 2010.

do 18 sati dolazak sudionika u Nacionalni centar tehni?ke kulture
19 sati prvi susret svih sudionika Radionice s voditeljima
20 sati ve?era
21 sat – posebna filmska projekcija

Od 29. srpnja do 6. kolovoza rad u radionicama odvijat ?e se po dogovorenoj satnici s voditeljima radionica.

Uvjeti sudjelovanja:

Smještaj i prehrana: smještaj za sve polaznike video radionice osiguran je u trokrevetnim sobama u Hotelu Kraljevica, Kraljevica.

Ukupna cijena hotelske usluge (puni pansion uklju?uju?i boravišnu taksu za sve dane) od srijede, 28. srpnja (ve?era) do petka, 6. kolovoza 2010. (ru?ak) iznosi 1.593,00 kuna i participacija za Radionicu u iznosu od 500,00 kuna. Ukupni iznos je 2.093,00 kuna.
Navedeni iznos odnosi se na djecu koja na Radionicu dolaze po prijavi svojih roditelja.

Rok za prijavu: 15. srpanj 2010.

Rok za uplatu: 1. srpanj 2010. ukupni iznos uplatiti op?om uplatnicom na ra?un Hrvatskog filmskog saveza (Zagreba?ka banka 2360000-1101556872).

Voditelji radionica:

Karmen Bardek, prof. (igrani film za osnovnoškolce)
1986. diplomirala na Filozofskom fakultetu Zagreb - odsjek ?akovec, program studija razredna nastava. Od 1993. radi kao u?iteljica razredne nastave u OŠ ''Antun Nem?i? Gostovinski" u Koprivnici. 1995. osniva Filmsku i video dru?inu ''Mravec'' u OŠ "Antun Nem?i? Gostovinski".

Ivana Rupi?, prof. (dokumentarni film za osnovnoškolce)
Zvanje profesora likovne kulture i likovne umjetnosti stekla 1989. godine u Splitu. Od 1999. godine je stalno zaposlena u OŠ Jurja Ši?gori?a kao profesorica likovne kulture i voditeljica filmske i foto grupe (od 2001. do 2010. godine filmska grupa OŠ Jurja Ši?gori?a je snimila više od 20 filmova (animirani, igrani, dokumentarni) te na Revijama filmskog i videostvaralaštva djece i mlade?i nekoliko puta osvojila prva mjesta i zavidne rezultate).

Robert Krivec (filmski snimatelj, mentor – suradnik na obje radionice za osnovnoškolce)
Diplomirao je na ADU u Zagrebu 2004. smjer filmskog i televizijskog snimanja. Od 1999. radi kao snimatelj na HTV-u. Radi kao fotograf za ?asopise i predava? u Kino klubu Zagreb te kao stru?ni suradnik u Hrvatskom filmskom savezu. Snimatelj je nekoliko dokumentarnih filmova, muzi?kih spotova, majstor rasvjete na televizijskim emisijama te fotograf na raznim reklamama. 2007. godine odlazi u London gdje radi za televizijske ku?e kao snimatelj kao što su RTL, Nova Tv, Sky News, Sky Sport, ITN, SIC i Reuters. Na London Academy predaje televizijsku i studijsku rasvjetu i dokumentarni film kao vanjski suradnik i voditelj seminarskih radionica. 2009 godine se vra?a iz Engleske te radi kao glavni snimatelj u Muzeju suvremene umjetnosti, u Algebri kao predava? video radionice i redatelj reklama u Luminus agenciji.

Dario Juri?an i Jura Troje (igrani film za srednjoškolce, po prijavama)
Dario Juri?an završio je Filmmaking na London Film Acadmy. Vodio desetak filmskih radionica u Zagrebu, Vukovaru, Gvozdu i Kninu. Radi kao freelance re?iser/producent.

Jura Troje je u?itelj koji ve? niz godina vodi filmske radionice u OŠ I.G. Kova?i? te Blanku u Zagrebu. Osim filmskih radionica bavi se i glazbom, vodi bend Štakor ugrizo bebu.

Vjekoslav ?ivkovi? (animirani film po prijavama)
2006. godine diplomira na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu na Odsjeku za animirani film i nove medije s filmom Women on Board. Od 2008. godine radi na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu na Odsjeku za animirani film i nove medije, kao vanjski suradnik. 2010. dovršava svoj zadnji animirani film Tišina mora. Od 2005. do danas bio je voditelj dvadesetak radionica animiranog filma za djecu i mlade? (u organizaciji Narodnog sveu?ilišta Dubrava, Šibenskog dje?jeg festivala, Hrvatskog filmskog saveza i Kinokluba Karlovac).

Obrazlo?enje za organizaciju Radionica:

U Koprivnici je od 24. do 27. rujna 2009. godine odr?ana 47. revija hrvatskog filmskog i videostvaralaštva djece. Reviju su organizirali Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, Agencija za odgoj i obrazovanje, Hrvatski filmski savez i OŠ ''Antun Nem?i? Gostovinski'' iz Koprivnice. Pokrovitelji 47. revije hrvatskog filmskog i videostvaralaštva djece bili su Grad Koprivnica i Koprivni?ko - kri?eva?ka ?upanija, a odra?avanje Revije pomogla je i Hrvatska zajednica tehni?ke kulture.

Ukupno su u osam revijskih projekcija prikazana 93 dje?ja filmska i video rada, u ukupnom trajanju od oko osam sati, koje su izme?u 149 prijavljena rada odabrali ?lanovi stru?nog Ocjenjiva?kog suda, koji je djelovao u sastavu Maja Flego, Krešimir Miki?,predsjednik, Snje?ana Tribuson i Slaven Ze?evi?.

Ocjenjiva?ki sud odabrao je deset radova koji su proglašeni najboljima i ravnopravno su nagra?eni:
Ante OŠ Vladimira Nazora, Slavonski Brod
Budilica ŠAF, ?akovec
Foto safari FKVK Zapreši?
Još jednom za Riju OŠ Rudeš, Zagreb
Misteriozni nestanci OŠ Lu?ac, Split
Odjel za suho grlo nos OŠ Antun Nem?i? Gostovinski, Koprivnica
Plava ?arolija ŠAF, ?akovec
Pla?a Narodno sveu?ilište Dubrava-Centar za film i video, Zagreb
U novi dan OŠ Jurja Šišgori?a, Šibenik
Utrka za znanjem OŠ Ljudevita Gaja, Zapreši?

Nagrada se sastoji od diplome i prava na besplatno sudjelovanje dvoje u?enika iz nagra?enih škola i klubova na radionici igranog ili dokumentarnog filma koje ?e posebno za nagra?ene u?enike organizirati u Tehni?kom centru Hrvatske zajednice tehni?ke kulture u Kraljevici 2010.


PRIJAVNICA ZA SUDJELOVANJE I BORAVAK NA RADIONICI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010.
2009.
Maillot nba pas cher
I thought that after two years, I knew replica handbags that Beatrice was a small gucci replica handbag in Pierre's many hermes replica handbags . I didn't expect it to be handbag replica positive result. Beatrice transformed this "night club little prince" into a happy replica handbags .

Statistika posjeta