Prijava filmova na 21. Gastro film fest

21. GASTRO FILM FESTIVAL priređuje Video klub "Mursa" iz Osijeka.  
Gastro film fest je festival filmova povezanih sa hranom i pićem. Festival ima međunarodni karakter i na njemu mogu sudjelovati svi autori čiji su filmovi u skladu sa propozicijama. Filmovi moraju zadovoljiti samo dva osnovna kriterija kako bi bili razmatrani za natjecateljski program festivala. Svaki film mora biti kraći od 15 minuta i mora biti temom ili vizualnošću povezan sa hranom i/ili pićem; prikazati hranu i/ili piće. Pri tome filmovi mogu, ali ne moraju prikazati recept za pripremu nekog jela ili napitka. Svaki autor ili udruga mogu prijaviti ostvarenja koja do sada nisu bila prijavljivana na ovom Festivalu. Autori moraju biti stariji od 16 godina.

Rok za prijavu je 19. svibanj 2023.

Festival će se održati u srpnju 2023. godine u Osijeku.

Prijave filmova možete izvršiti putem e-mail adrese video.mursa@gmail.com

Za više informacija posjetite  gastrofilmfest.eu te popratite fb stranicu Video klub "Mursa" - Kino klub | Facebook

Na isti način možete i dobiti sve dodatne informacije.

22.03.2023.