IZLOŽBA POVODOM 21 GODINE RADA KINOKLUBA KARLOVAC

U petak, 10. ožujka 2023. u 19 sati na adresi Ulica Matice Hrvatske 4 bit će otvorena izložba povodom 21 godine rada udruge Kinoklub Karlovac. Obilježavanje ovog rođendana je prilika da javnost upozna novi prostor u kojega je Kinoklub preselio, zajedno sa Savezom udruga KAoperativa, korisnicima prostora Hrvatskog doma koji je trenutno u procesu obnove. Posjetitelji će moći saznati više o najznačajnijim programima Kinokluba Karlovac, a postavljeni će biti predmeti poput festivalskih nagrada, majica, fotografija i tiskovina nastalih za potrebe projekata. U subotu 11. ožujka u 11 sati bit će organizirana tematska gledaonica s odabranim filmskim radovima iz produkcije Kinokluba Karlovac.

U lipnju 1999. unutar Gimnazije Karlovac osnovana je školska sekcija pod nazivom Videodružina Gimnazije Karlovac. Tri godine kasnije krenulo se u osnivanje formalno pravne udruge te je nastao Kinoklub Karlovac. Udruga je službeno osnovana 12. ožujka 2002. godine.

U okviru edukativne djelatnosti svake godine se održava Tečaj filmske umjetnosti koji pruža svu teorijsku, tehničku i organizacijsko-logističku potporu potrebnu filmskim početnicima za daljnji, samostalan rad na vlastitom filmu. Osim Tečaja, održavaju se i različite radionice za djecu u osnovnim školama te specijalizirane radionice za mlade i edukativne radionice za nastavnike i profesore, a tijekom cijele godine se razvijaju i autorski filmovi mladih.

Kinoklub je uz Hrvatski filmski savez i suorganizator Filmske revije mladeži i Four River Film Festivala, nacionalne, odnosno međunarodne manifestacije posvećene srednjoškolskom filmu te Karlovačkog riječnog kina, jedinstvenog open-air kina na rijekama diljem Karlovačke županije. Kinoklub Karlovac otvorio je 2007. godine „Mikrokino Gimnazije Karlovac“, dvoranu koja je i danas filmski aktivna u Gimnaziji. Također, 2007. godine, u Karlovcu je održana posljednja kino projekcija u Kinu Edison te je nakon toga Karlovac postao grad bez kina, ali ne i filma. Od tada, Kinoklub pokreće brojne inicijative i cikluse projekcija te apelira na povratak kina u grad. Samo neki od njih su programi Filmskog EU tjedna, Filmskog Uskrsa i Vaskrsa, Karlovačkog filmskog CROgrama, Kina u kazalištu, itd.

Trenutno je Kinoklub, uz Gradsko kazalište Zorin dom i Turističku zajednicu grada Karlovca partner Gradu Karlovcu na projektu “ITU-Revitalizacija nekadašnjeg kina Edison u funkciji pokretanja integriranih turističkih programa u gradu Karlovcu”. 2018. godine predstavljena je knjiga naziva Igora Jurilja “Film od Zorinog doma do Edisona; Recepcija filma i prvih karlovačkih kinematografa u lokalnoj periodici, 1896.-1920.”.

Kinoklub je pokrenuo i Film Under Severe Experiment (FUSE), filmski festival mladih autora koji ima fokus na eksperimentalnom filmskom rodu u kombinaciji s igranim. Provedena su i dva izdanja programa razvoja publike na slabo naseljenim područjima Karlovačke županije pod nazivom FilmEk - filmski ekokamp. 2020. godine pokrenut je nagradni natječaj Stop Motion Scena, posvećen neprofesijskim uradcima nastalih tehnikom stop animacije, koji je prerastao u festivalsku formu već 2021. godine, a uskoro će biti objavljen javni poziv za ovogodišnje izdanje. U protekle dvije godine, Kinoklub je bio partner i u 3 projekta financirana iz EU natječaja; “Klikni s kazalištem”, “Spoji se u umjetnost, priključi se u kulturu” i “Filmkubator - doprinos osnaživanju organizacija civilnog društva koje djeluju na području audiovizualnih i digitalnih medija za pokretanje zajednice”.

Osim članstva u Hrvatskom filmskom savezu, Kinoklub Karlovac je i udruga članica Zajednice tehničke kulture Karlovac i Zajednice tehničke kulture Karlovačke županije, Saveza udruga KAoperativa te Mreže mladih Hrvatske, a vrlo je aktivan i u međunarodnoj mreži Youth Cinema Network. Od 1.1.2022. je partner udruzi Carpe Diem na upravljanju Centrom za mlade Grabrik.

09.03.2023.