Filmske radionice za djecu i mladež u Kraljevici

Facebook HFS
Radionički programi

1. OSNOVNOŠKOLSKI UZRAST

a) Radionica za igrani film
Polaznici radionice naučit će što je igrani film, uočiti razlike među filmskim rodovima te usvojiti znanja o obilježjima pojedinih žanrova unutar igranoga filma. Moći će samostalno napraviti osnovnu pripremu za snimanje igranog filma, odabrati scenarij i razraditi ga u knjigu snimanja. Na temelju knjige snimanja, moći će izraditi operativni plan snimanja, istražiti i odabrati lokacije, odabrati glumce, scenografiju i kostimografiju. Znat će praktično primijeniti rasvjetu, tonsko snimanje, montažu, postprodukciju tona i slike. Usvojit će znanja i vještine odabira kadrova za montažu. Razumjet će i moći samostalno snimiti kratki igrani film.

b) Radionica za dokumentarni film
Sudionici će se suočiti kako iz zadane teme pronaći inspiraciju u svakodnevnom okolišu i kako temu učiniti zanimljivom široj publici. Naučit će osnove tehnike snimanja i osnove montaže i spajanja materijala u smislenu cjelinu. Kroz jedinstvenu formu dokumentarnog filma naučit će pratit protagoniste i ovisiti o pridodnim uvjetima kao što su vremenski uvjeti ili osjetljivost ljudskih sudbina. Naučit će snimati zvuk u datim uvjetima i iskoristiti snimljeni materijal na najbolji mogući način.

2. SREDNJOŠKOLSKI UZRAST

a) Radionica za animirani film
Polaznici radionice će naučiti različite tehnike animacije te ih primjeniti u praksi. Radit će samostalno ili u manjim timovima kako bi usvojili što više različitih znanja. Osim tehnika animacije, naučit će snimiti materijal te ga importirati u program za montažu te smontirati materijal kojeg su samostalno napravili.

a) Radionica za eksperimentalni film
Polaznici radionice upoznat će tijek nastajanja eksperimentalnog filma. Moći će sami organizirati jednostavnija snimanja. Razumjet će vještine i znanja potrebna za profesionalno snimanje i montažu. Usvojit će znanja potrebna za bolje razumijevanje i tumačenje ovoga posebnog područja stvaralaštva. Razvit će kritički odnos prema snimljenom materijalu te znati kako najbolje organizirati snimljen materijal. Moći će svoja stečena znanja primijeniti u izvannastavnim aktivnostima poput videoskupina i filmskih družina ili u nastavi likovne umjetnosti.

VEZANE VIJESTI