Otvoren je Javni poziv za poticanje rada školskih filmskih družina u školskoj godini 2021./2022.

Temeljem članka 10. Zakona o audiovizualnim djelatnostima (NN 61/18, dalje u tekstu: Zakon), Hrvatsko audiovizualno vijeće je u 3. sazivu na 24. sjednici održanoj 25. listopada 2021. godine donijelo Odluku o usvajanju prijedloga o sklapanju Sporazuma o suradnji s Hrvatskim filmskim savezom (u daljnjem tekstu: HFS) kojim se Hrvatski audiovizualni centar (u daljnjem tekstu: HAVC) obavezuje poduprijeti rad filmskih družina u osnovnim i srednjim školama u proizvodnji audiovizualnih djela u iznosu od 300.000,00 HRK.

Pod pojmom školske filmske družine obuhvaćene su filmske i medijske grupe koje djeluju kao izvannastavna aktivnost pri osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj.  S obzirom na to da navedene družine nemaju status pravnih osoba, a škole koji su nositelji istih nisu registrirane za obavljanje audiovizualne djelatnosti, njima je onemogućena prijava na redovne natječaje HAVC-a. Njihovo financiranje iznimno je ograničeno te ovisi o dobroj volji njihovih osnivača, dok su njihovi rezultati izvanredni te ih je važno dodatno osnažiti.

HFS je zbog navedenog osmislio program poticanja rada školskih filmskih družina, uz sufinanciranje od strane HAVC-a i Hrvatske zajednice tehničke kulture (u daljnjem tekstu: HZTK), a u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje (u daljnjem tekstu: AZOO) kako bi se izravno pomoglo školskim filmskim družinama u financiranju njihovih aktivnosti kroz proizvodnju audiovizualnih djela, putem javnog poziva namijenjenog školama na kojima djeluju školske filmske i medijske grupe. Škole će tako ostvariti financiranje za svoje produkcijske aktivnosti (produkcijski troškovi i oprema), a o samom odabiru prijavljenih odlučivat će peteročlano povjerenstvo sastavljeno od po jednog predstavnika HFS-a, HAVC-a, Vijeća HAVC-a, AZOO-a te mentora školske filmske družine koja je primjer dobre prakse. Program će sustavno uvesti način financiranja navedenih grupa uz jasnu institucionalnu podršku HAVC-a i HZTK, a kroz provedbu HFS-a uz izravan poticaj proizvodnji audiovizualnih djela u sustavu školstva kroz rad s djecom. Time će se postići jasnija pozicija tehničke kulture kroz izvannastavne aktivnosti koje na terenu upotpunjuju udruge članice Hrvatskog filmskog saveza.

Opširnije o Javnom pozivu možete pronaći u Uputama za prijavitelje. Rok za podnošenje prijava je 3. svibnja do 18 sati, a prijave se izvršavaju putem sustava kojem možete pristupiti ovdje.

OBRAZAC A

Upute za prijavitelje

08.04.2022.