Na temelju čl.54. st1. Statuta Hrvatskog filmskog saveza, Izvršni odbor raspisuje

Natječaj za radno mjesto

Tajnik/ica
- 1 izvršitelj- radni odnos na neodređeno vrijeme sa probnim rokom od 1 godinu

Uvjeti radnog mjesta:

- minimalno završen sveučilišni preddiplomski i diplomski studij ili integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij, odnosno završen studij i stečena VSS prema ranijim propisima ili 10 godina radnog iskustva  u audiovizualnoj djelatnosti
- pet godina radnog iskustva na rukovodećim pozicijama
- poznavanje minimalno jednog svjetskog jezika
- poznavanje rada na računalu
- posjedovanje sposobnosti uspješnog ustrojavanja i djelotvornog vođenja organizacije i na temelju toga stečen ugled i povjerenje u sredini u kojoj djeluje
- državljanstvo RH

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
- životopis,
- motivacijsko pismo,
- relevantnu diplomu (preslika) , sukladno uvjetima ili dokaz o radnom iskustvu
- uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od mjesec dana,
- dokaz o državljanstvu,

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola, sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.

S kandidatima koji uđu u uži krug komisija će obaviti intervju.

Kandidati će putem e-mail-a biti obaviješteni o vremenu i mjestu održavanja intervjua. Ako kandidat ne pristupi razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se u roku od 15 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog filmskog saveza – www.hfs.hr, na email adresu: natjecaj@hfs.hr

11.03.2020.