Hrvatski filmski savez partner u EU projektu YEAD

Hrvatski filmski savez već godinama uspješno surađuje s brojnim organizacijama i filmskim festivalima diljem svijeta, a posebno nas veseli najnovija suradnja na projektu Kreativne Europe pod nazivom YEAD - Young European (Cultural) Audience Development.

Projekt je započeo prije 4 godine, okupivši organizacije iz Belgije, Francuske, Italije, Njemačke, Portugala i Nizozemske, a ove godine je u završnoj fazi kada je projektu priključeno još 5 zemalja, uključujući Hrvatsku kroz Hrvatski filmski savez.

Time Hrvatski filmski savez nastavlja svoju društvenu uključenost i emancipaciju, koja je praksa I dio kulturne politike i strukture u Europi, a organizacije okupljene projektom YEAD žele potaknuti mlade Europljane da preispituju svoju interakciju s kulturom i da preuzmu aktivnu ulogu u oblikovanju europske kulture na samo kao konzumenti, već i kao kreatori sadržaja iz svih segmenata kulture.

Krajem veljače okupili su se predstavnici svih 11 uključenih zemalja, među kojima je bila i Ksenija Sanković, iz Kinokluba Karlovac, kao predstavnica Hrvatske. Osim prezentacije i tzv. study visita - posjeta izložbi Beyond Borders, dogovorene su aktivnosti za sljedeća 3 mjeseca. Velika završnica projekta bit će u  srpnju, u vidu festivala koji će osim prikazivanja videa koji su nastali unutar projekta, okupiti po 6  mladih iz 11 zemalja, uz 11 mentora koji su se sada sastali.  Zadatak ove velike grupe mladih bit će da u Briselu putem medija filma prikažu vlastitu percepciju institucija i organizacija u kulturi na licu mjesta te istraže mogućnosti i primjenu kulturološke demokracije u tim institucijama suvremene Europe.

Hrvatski filmski savez time nastavlja jačati svoj položaj na međunarodnoj filmskoj i kulturološkoj sceni te uključivati mlade amatere ali i profesionalce da aktivno sudjeluju u razvijanju i promišljanju kulturnih i umjetničkih praksa u Hrvatskoj ali i inozemstvu.

06.03.2019.