Prijavnica za obrazovne programe u kinu Tuškanac

23. - 27. travnja 2019.
(u slučaju da prijavljuje roditelj, profesor i sl.)
Za dodatne informacije obratite se na:
Lea Štranjgar, stručna suradnica HFS-a za obrazovne programe u kinu Tuškanac
lea.stranjgar@hfs.hr