Prijavnica za obrazovne programe u kinu Tuškanac

8. - 12. siječnja 2018.
(u slučaju da prijavljuje roditelj, profesor i sl.)
Za dodatne informacije obratite se na:
Sara Čučić, vanjska suradnica HFS-a za obrazovne programe u kinu Tuškanac
+385 95 578 8511
sara.cucic@gmail.com